Skip to main content

Konferenční poplatky

Kolik zaplatím?

0,00 € pro učitele ZŠ, SŠ bez stravy

29,00 € * pro učitele ZŠ, SŠ se stravou (3x oběd, 1x večeře, občerstvení během přestávek)

59,00 € * vložné pouze pro učitele ZŠ, SŠ s příspěvkem (zahrnuje náklady na administrativu celé konference s elektronickým sborníkem, stravu)

59,00 € pro doktorandy s příspěvkem, VŠ učitelů bez příspěvku

79,00 € pro účastníky s příspěvkem, abstraktem, workshopem

* za učitele ZŠ, SŠ považujeme osobu, která nemá současně úvazek na VŠ

Platobní údaje:

Státní pokladňa:             7000095785/8180

Variabilní symbol:           31323

IBAN:                             SK48 8180 0000 0070 0009 5785

SWIFT kód:                     SPSRSKBAXXX

Poznámka:                      DIDINFO – Priezvisko1,

Registrace na konferenci a odesílání příspěvku: