Pokyny ku konferencii


Termíny


  • do 28. februára 2022

    zverejnenie pokynov

Odoslanie príspevkov

zverejnenie pokynov do konca februára 2022


Jazyky konferencie


  • angličtina
  • čeština
  • slovenčina

Formy účasti


  • virtuálna účasť s prednáškou a písomným príspevkom/rozšíreným abstraktom,
  • virtuálna účasť s prednáškou bez písomného príspevku,
  • usporiadanie online workshopu,
  • účasť bez vlastného príspevku.

Šablóny príspevkov


Miesto konania

TUL

Liberec

© Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici